Återigen har ett laddat skolgäng kommit till FCE i Marghita för att se vart deras insamlade pengar går och för att lära känna dem, som får ta emot hjälpen. Elva högstadieelever och fyra vuxna kom i två minibussar och stannade en vecka. Denna resa görs vartannat år med nya elever och så har konceptet sett ut de senaste tjugo åren.

1996 började de båda högstadieskolorna Attarpsskolan i Bankeryd och Junedalsskolan i Jönköping tillsammans samla in och skicka pengar till Rumänien. Två år senare reste en grupp från de båda skolorna till Marghita i Rumänien och sedan dess har det alltid funnits elever på skolorna, som sett och upplevt verksamheten på plats. Engagemanget i Bankeryd startade redan 1992. Eleverna på Attarpsskolan gjorde då en arbetsdag och beslutade att de pengar de fick in skulle gå till EFI Fadders ganska nystartade arbete i och runt Marghita i Rumänien. På hösten samma år reste initiativtagaren Stefan Karlsson, som fortfarande jobbar på Attarpsskolan, till Marghita tillsammans med två elever för att med egna ögon se vad som var på gång.

Det besöket resulterade i att skolan anordnade ännu en arbetsdag 1993, för att kunna skicka pengar till renoveringen av barnhemmet/skolan i Popesti, som EFI Fadder hade börjat. Stefan reste återigen till Rumänien med nya elever och han blev inbjuden till Junedalsskolan att visa diabilder och berätta. Han tände Christer Sjöberg, som blev eldsjälen på Junedalsskolan.

Stefan och Christer har sedan dess motiverat, drivit och kämpat fram detta skolengagemang genom med- och motgång. Arbetsnamnet blev Elever hjälper Elever och satsningen har blivit beundransvärd och unik . Skolelever kan arbeta en dag för att göra en god insats i världen och resultaten blir bättre när  kopplingen till hjälpprojektet är tajt och skolorna får feedback på var pengarna hamnar och vad de går till.

”För varje gång vi kommer till Marghita, så ser vi utvecklingen. Det är pedagogiskt klockrent och det inspirerar eleverna”, säger Stefan. ”Tex grushögen vi ser, har förvandlats till en lägergård när vi kommer nästa gång och det vi såg påbörjat för två år sedan är idag en fungerande Dagcenterverksamhet.” ” EFI Fadders arbete är trovärdigt och administrationen är mycket låg. Vi vet att pengarna når fram”, säger både Stefan och Christer övertygande. Det låter så enkelt och de säger att det är enkelt och att en pusselbit är att de åker regelbundet till Rumänien och ser vad som händer.

De s.k. solidaritetsdagarna är idag obligatoriska. Niorna har sin dag på hösten och sjuorna och åttorna på våren. Det är upplagt som en temadag med aktuella ämnen och de elever, som varit i Rumänien berättar om verksamheten för de övriga. På eftermiddagen går eleverna ut till olika arbetsplatser, får betalt för jobbet de utför, alla pengar läggs ihop med det som kommer in via bössinsamlingar och tillsammans blir det en STOR summa.

Varken Stefan eller Christer hade trott att de skulle hålla på så här många år, men båda är överens om att det är en win-win situation. Man gör något bra för Rumänien och de svenska eleverna lär sig se hur bra de har det och att de kan dela med sig till den som har det sämre.

Dessa båda goda föredömen brinner för att människans empati ska segra i samhället och de jobbar för att svenska högstadieelever ska få upp ögonen för andras behov. ”Man vet inte vad detta lett till”, spånar de. ”Kanske de som hjälpt till med detta och nu är vuxna, gör något för andra idag!”

Christer & Stefan

 

 

 

 

 

 

 

Eldsjälarna Christer Sjöberg, Jönköping och Stefan Karlsson, Bankeryd