December var som vanligt en mycket intensiv månad. FCE får ta emot lastbilstransporter från Skottland och Sverige och många generösa och engagerade människor ligger bakom  julklappar till alla åldrar, matvaror, hygienartiklar och annat som skickas. Det är ett enormt arbete att förbereda dessa transporter i respektive länder. Se här en video från Blythswood Care Skottland, som visar glädjen i att få mottaga en julklapp. Länk

Vi som jobbar här i Marghita har mycket arbete med att fördela och dela ut alla julgåvor, men o, vilket privilegium att få vara i den här änden av ”julgåvekedjan” ! Vi får ta emot uppskattning från tacksamma människor och detta TACK vill vi skicka vidare till alla er, som i kärlek delat med er av det ni har!

Det är stort att få vara med och göra skillnad och även om en julklapp eller ett matpaket inte lyfter någon ur fattigdom, så ger det glädje och hopp om att det finns människor som bryr sig, så det är värt alla ansträngningar!

Vid utdelning av kläder, julgåvor och mat till fattiga familjer i och runt Marghita så var flera barn och ungdomar i FCEs familjehem med. Även elever från skolan här intill var engagerade i insamling och utdelning. Vi skulle önska mer integrering och förståelse mellan människor som faktiskt lever i olika världar i samma stad.

Denna jul anordnades ingen 300 personers julfest utan FCEs olika projekt ordnade mindre fester, som utformades på olika sätt. De anställda samlades en morgon med julfika, dansuppvisning och julklappsutdelning. Då premiärvisades den rumänska översättningen av FCEs nya informationsfilm gjord av det svenska filmföretaget Watermark Media Lab. Dagcentret hade en extra festlig lunch en dag då alla fick julklappar. Barnen i särskolan hade ett fint program i Klubben och de är lyckliga över att då de går hem på jullov, så får de med sig julklappar även till syskon och föräldrar. After School barnen hade sin julfest osv.

De barn, ungdomar och ledare, som brukar samlas i FCEs ungdomsgård Klubben, klädde upp sig och gick på restaurang fredagen för jul och det var förstås mycket uppskattat! En lördagskväll hämtades ett trettiotal barn från fattiga familjer till Dagcentrets lokaler för en måltid med god mat, lekar och en samvaro de inte är vana vid. Sedan gick de till parken i centrum och tittade på all julbelysning.

Juldagen och Annandagen inbjöds de ungdomar, som bor på stödboendet och i egna lägenheter till julsamvaro med mat och annat som hör julen till och både i Gästhuset och Klubben infann sig en skön familjekänsla. Vi önskar att de som inte har några anhöriga ska få känna tillhörighet.

Något som är starkt förknippat med julen i Rumänien är julsånger och det ges tillfälle i alla slags fester och samlingar att sjunga. På vårdboendet i Ciutelec är detta enormt uppskattat och vårt besök där i december då vi går in i alla rum för att sjunga och dela ut julklappar betyder mycket.

Vi i FCE får vara med och ge positiva upplevelser  och julhögtiden får en mening i ett land där det inte är självklart att man under julen har julklappar till barnen eller något extra att sätta på bordet. TACK alla ni som troget stöttar EFI Fadders arbete i Marghita, Rumänien!

Barbro med julklappar

FCEs anställda och volontärer har ett tufft, men roligt jobb i december.

2

Mat, kläder och julklappar delas ut till fattiga familjer.

3

Två glada bröder får julklappar.

4

En liten flicka med ny julklappsmössa

5

Tre ungdomar med födelsedag i december bjöd på tårta på Klubbens julfest.

6

Julfesten för barnen från fattiga familjer blev mycket uppskattad.

_7

Även äldre gläds över julgåvor.