Här kommer prestentationen av ytterligare en medverkande nästa helg på kvällsmötet Linnea Linder. Linnea kom på besök till Marghita första gången sommaren 2007, tillsammans med en grupp tonåringar från Elimkyrkan(numera Korskyrkan)i Götene.

2011 åkte hon tillbaka till Marghita men denna gång som volontär i sammanlagt 10 månader. Hon jobbade på särskolan samt var en resurs på FCE:s ungdomsgård ”Klubben” där hon bl.a erbjöd pianolektioner till ungdomarna. Hon var ett gott föredöme och en uppskattad vän till FCE:s ungdomar.

Efter det har Linnea hälsat på i Marghita flera gånger, som t.ex våren 2014 då hon reste tillsammans med en grupp tonåringar från Hjortensbergskyrkan i Nyköping, där hon numera jobbar som ungdomsledare.

Linnea har en stämma av guld som vi kommer få lyssna till på kvällssamlingen.

Linnea