Nu kommer den sista presentationen inför lördagens EFI Fadder dag i Cupolen, Linköping. Lucian Hebricean är projektledare för FCEs utbildningscenter sk After School. Lucian engagerade sig själv och andra som volontärer i FCE under gymnasietiden Anställd i FCE sedan 2013.Lucian