IMG_9220Lars Gustavsson  Direktör för FCE. Lars var med och startade EFI Fadder/FCE i början av 1990-talet och har sedan dess varit med i ledningen för arbetet. Lars är utsänd som missionär från Elimförsamlingen Askeby sedan 1995.

Barbro Gustavsson Utsänd som missionär av Elimförsamlingen i Askeby sedan 1995. Barbro är ansvarig för kontakter med volontärer, besökare och faddrar. Barbro är ledare för FCE:s projekt Ciutelec, en hem för äldre och funktionshindrade personer.