Vi vill ge barn i fattiga familjer en chans att gå i skolan! Rumänien har allmän skolplikt, men alltför många barn går bara sporadiskt eller inte alls i skolan och analfabetismen är stor.

IMG_9345Många föräldrar har inte möjlighet att köpa skoluniform och annat som krävs, i många hem finns inte möjlighet till tillfredsställande hygien, inte mat att skicka med barnet till skolan och i de fall där föräldrarna inte själva gått i skolan kan de inte hjälpa barnet med läxorna.

Skoldagarna är ganska korta, men barnen har flera timmars skolarbete i hemmet.

För att komma ur fattigdomen, få arbete och bli accepterade i samhället måste barnen gå i skolan och få utbildning.

Om du klickar på länken nedan kan du läsa mer!

https://demo.efifadder.se/projekt/barn/3371-2/