Vi har de senaste åren sett behovet av att förbättra vår organisation på många olika sätt. Sedan starten av EFI Fadder på 1990-talet har EFI Fadder funnits som en del av Elimförsamlingen Askeby/Örtomtas missionsarbete. Under åren som har gått sedan starten har arbetet vuxit och för ett par år sedan tog Elimförsamlingen i Askeby/Örtomtas styrelse och senare församlingen beslutet att försöka skapa en egen juridisk person för EFI Fadders arbete med en egen styrelse för att på ett bättre sätt kunna utveckla och leda arbetet i Sverige.

I maj 2014 bildades EFI Fadder Insamlingsstiftelse och stiftelsens ändamål är att ta emot, förvalta och administrera de ekonomiska medel och materiella resurser som samlas in och sedan förmedla dem vidare till Fundația Creștină Elims verksamhet bland utsatta människor i Rumänien. I november blev vi godkända av Svensk Insamlingskontroll att få 90-konto och under våren 2015 är tanken att vi skall flytta över allt till vår nya organisation och nedan skall vi så tydligt som möjligt försöka beskriva vad dessa förändringar innebär för dig och vilka förändringar du ev. behöver göra.

d9ad5bcd-de6f-418d-abee-3ff777075586

För dig som är fadder och betalar via din internetbank
Det du behöver göra är att du går in och ändrar det konto du för över pengarna till. Det konto du skall använda från och med nu är bankgiro 900-4524. Du fortsätter använda samma givarnummer (OCR nr) som du har haft sedan tidigare.

För dig som är fadder och betalar via inbetalningskort
Du har i det här utskicket fått nya inbetalningskort med rätt bankgironummer och släng för säkerhets skull gärna dina gamla inbetalningskort om du har några.

För dig som är fadder och betalar via autogiro
Vi kommer skicka ut ett nytt autogiromedgivande till dig och när du har sänt tillbaka det till oss fortsätter allt som vanligt. Du kan också själv gå in via din internetbank och anmäla ditt autogiro. Har du inte autogiro idag men vill passa på att gå över till autogiro kan du kontakta oss. Du finner kontaktuppgifterna nedan.

Om du vill sätta in en enstaka gåva, minnesgåvor, m.m.
Då skall du använda vårt bankgiro 900-4300. Tänk på att ange så mycket information som möjligt om det. ex. gäller en minnesgåva, uppvaktning, vem det gäller så att det blir enkelt att sammanställa listor med gåvogivare till anhöriga eller jubilarer.

Vad händer om jag råkar använda gamla kontonummer?
Vi kommer under en övergångsperiod, hela 2015, behålla våra gamla plusgirokonton, bankgirokonton och bankkonton så skulle du av misstag använda dig av dem kommer pengarna att komma fram ändå men vi hoppas att vi i slutet av 2015 kan avsluta dessa konton

Ny möjlighet att ge en enstaka gåva via Swish
Nu kan du använda mobiltjänsten Swish som de flesta bankerna erbjuder sina kunder för att enkelt och smidigt på nolltid föra över pengar till EFI Fadder Insamlingsstiftelse. Det nummer du då använder är 1239004300 d.v.s. 123 följt av vårt 90-kontonr. 900-4300. Gäller gåvan något specifikt ändamål en uppvaktning eller dylikt ange det i meddelandefältet. Swish är en bra verktyg att kunna samla in pengar på en gudstjänst/samling eller då du samlat lite vänner hemma och har berättat om arbetet och personer vill ge men inte har kontanter på sig. https://www.getswish.se/

Har du frågor kring dessa förändringar?
Vi vill gärna hjälpa dig så att den här förändringen går så smidigt och svara på ev. frågor som du har. Du är då varmt välkommen att kontakta Daniel Zethson, ordförande för EFI Fadder Insamlingsstiftelse,
daniel.zethson@efifadder.se eller 070-740 13 43.

Vilka sitter i EFI Fadder Insamlingsstiftelses styrelse?
Daniel Zethson, Bankeryd, Sven-Eric Ekenberg, Värnamo, Christer Carlsson, Linköping, Anders Ekstedt, Linghem, Niklas Österholm, Borås och suppleanter är Hans Lundberg, Lammhult, Rolf Gustavsson, Värnamo och David Elander, Örtomta. Vi ser gärna att vi kompletteras med fler, gärna kvinnor, så är du intresserad får du gärna höra av dig så kan vi berätta mer om vad uppdraget innebär.

Kort om EFI Fadders ekonomi 2014
EFI Fadder samlade under 2014 in sammanlagt 3 427 000 kr och av dessa gick bara 3 % till administrativa kostnader. Det är ett oerhört starkt argument för EFI Fadder. Dina pengar når fram. Detta tack vare storartade ideella insatser från många fantastiska människor! Tack för ditt trogna stöd!