Jag vill presentera en ny volontär i Marghita och det är Arne Holmstén.
Han är en ung pensionär, nyss fyllda 70. Den jämna dagen firades i somras med en rejäl fest hemma i sommarstugan tillsammans med riktigt många vänner.

Nu är det höst och det har gått ett år sedan hustrun Agneta dog. Sedan drygt tre veckor tillbaka är Arne nu bosatt på sin vinterboplats här i Marghita. Detta ingick delvis i den planering som Agneta var med och gjorde upp. Den gemensamma tanken var att när båda blivit pensionärer skulle tiden användas till någon form av stöd till missionsarbete, utan att det var klart vart det skulle bära iväg.

I våras annonserades på kyrkans intern TV att det skulle ordnas en resa till Marghita för att hälsa på Sofia. I och med det föddes tanken att det kunde bli Rumänien, i stället för Kenya som dittills legat högt på listan över tänkbara destinationer. David Elander och Arne hade tidigare varit arbets-kompisar och nu var David reseledare för denna grupp. När Arne berättade att han ville åka med bad han honom ordna så det kunde bli ett samtal med Lars och Barbro om möjligheterna för att komma ner över vinterhalvåret och jobba med något praktiskt.

Från 1968 har Arne bl. a varit fastighetsskötare. 1988 tillbringade dom en månad i Manilla på Filipinerna. Tre vårmånader  1990 ägnades åt UMU’s lärljungaskola i Restenäs. Det var två exempel på  sådant som Arne och Agneta intresserade sig för och som 1992-1994 också ledde till ett engagemang i en nystartad församling, New Life, i Stockholm.

I februari i år sades lägenheten upp och nu är det sommarstugan som är den fasta punkten under sommarhalvåret hemmavid. En son bor också i Linköpingsområdet med fru och tre barn, 20, 17 och 13 år. Dottern som bor i Stockholm har redan planerat in julfirandet hos far i Marghita.

Ni som inte redan kunnat konstatera det kommer att finna att Arne är en arbetsmyra som har lätt till skratt och som det är trevlig att finnas med.

Sven-Eric Ekenberg