Nu kan du läsa EFI Fadder’s nyhetsbrev nr 2  2013.

Nyhetsbrev.pdf