Den 30 mars fyller Lars Gustavsson ledare för EFI-Fadder och FCE 60 år. Han önskar inga gåvor till sig själv mer ser gärna att en gåva ges till arbetet i Marghita

Vill du vara med och gratulera Lars och ge en jubiléumsgåva, så sätt in den på EFI Fadder plusgiro 37 16 63-6 eller EFI Fadder bankgiro 5353-6439 och märk gåvan ”Lars 60 år”.

Mer info finner du när du klickar på bilden!