I gudstjänsten i Linghem medverkar Erik och Carolina Jarl tillsammans med Csilla Reismuvez (från transithemmet i Chiribis).