Madelen Svensson och Maria Tellström medverkar på gudstjänsten och informerar om EFI:s arbete i Rumänien, fika efteråt.