Simon Danielsson och Martin Königsson visar bilder och informerar om EFI:s arbete i Rumänen.