Madelen Svensson och Maria Tellström informerar om EFI:s arbete i Rumänien med bildvisning och personliga berättelser. Det blir fika efteråt och kollekt till arbetet.