Madelen Svensson berättar om EFI.s arbete i Rumänien och visar bilder.