Den 22 mars kl. 18:00 är du som vill välkommen till Filadelfiakyrkan i Nyköping för en informationskväll om EFI-Fadders arbete!